Сфери на дейност

 • Банково, финансово право и капиталови пазари
 • Съд и арбитраж
 • Недвижими имоти
 • Данъчно право
 • Несъстоятелност и ликвидации
 • Трудово право
 • Търговско и дружествено право

Иван Георгиев Бояджиев

 • 1986-1987 - стажант съдия при Окръжен съд - Пловдив
 • 1987-1989 - младши съдия - Окръжен съд - Пловдив
 • 1989-1991 - районен съдия - Районен съд Пловдив
 • 1991-1993 - юрисконсулт в "Свободна безмитна зона" АД - Пловдив
 • 1993-2013 - адвокат Адвокатска колегия - Пловдив
 • 2002-2008 - два мандата член - съдия на Висш дисциплинарен съд при Висш адвокаски съвет - София
 • Специалист по вещно, търговско и данъчно право
 • 1991 - Специализация по търговско право "Залцбургски семинар", Залцбург, Австрия

Екипът

В кантората работят квалифицирани юристи и адвокати, както и технически сътрудници, което осигурява възможността за цялостно обслужване на нейните клиенти.